maverblohins
עם ההגעה לישראל, הסוכנות יוצרת תנאים ראויים לעובדים. זהו חדר במלון או בית שכור. זה תלוי בסדר הנערה עצמה, מכיוון שעלויות ההשכרה הן אך ורק על חשבון העובדת. המחיר המשוער של דירה יומית בישראל הוא כ 40-60 דולר ליום.מערכת תעודות של ילדה. בנות עוסקות בהטענות מגברים באופן אישי. המשימה העיקרית של סוכנות הליווי שלנו ישראל נערות ליווי בקיסריה – הפוך בנות עבודה הגונה עם הכנסה טובה, ולקוחות מעוניינים הופכים שירותים באופן בלעדי לאיכות טובה יותר. רק שיטה זו נותנת את הכוח לבסס שיתוף פעולה ממושך, שיהפוך לנוח הן לעובדים והן ללקוחותינו.

Sorry, nothing found.